ניתוח אקזיסטנציאליסטי של שחיקת מורים / גדעון מנדה

תופעת השחיקה בעבודה מוכרת מאז סוף המאה ה-20 וכיום ברור לחלוטין כי שחיקה היא תופעה נפוצה הנחווית על יד אנשים בכל עיסוק ובכל מקצוע.

מבין כלל המחקרים על שחיקה בעבודה, נדמה כי שחיקת מורים הינה התופעה שזכתה למירב תשומת הלב. עובדה זו מלמדת על היקפי התופעה וחומרתה.

ניתוח אקזיסטנציאליסטי- פנומנולוגי של שחיקת מורים מציע להביט על השחיקה כעל חוויה קיומית המשקפת מפגש בלתי נמנע עם חרדות קיומיות.

מאמר זה הוא חלק מעבודת הדוקטורט בפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית של ד”ר גדעון מנדה.

צרו קשר לקבלת עותק של המחקר אודות שחיקת מורים מנקודת מבט אקזיסטנציאליסטית.

 

שחיקת מורים

דילוג לתוכן